solid film
SOLİDFİLM TEKNOLOJİSİ
HİDRO MEKANİK SOLİDFİLM TEKNOLOJİSİ

 AFC, anti friction coating, adından da anlaşılacağı üzere sürtünme engelleyen ve kayganlık sağlayan yüzey kapamalarıdır. Amaç hareketli yüzeylerde sürtünme katsayısını olabildiğince düşürerek yüzeye etkiyen dinamik kuvvetin olumsuz ve zarar verici etkilerini azaltmaktır. Şayet çalışan sistemde hız, yağın viskozitesi ve yüzey geometrisi ile oluşturulan yağ filmi, sistemde taşınacak ağırlığı kaldırmada yetersiz kalıyor ise hidrodinamik yağlama şartları sağlanamaz ve yüzey teması kaçınılmaz hale gelir. Bu temas esnasında yüzeyler üzerinde; Kaynama aşınması, Kırılma aşınması, Tekrarlı hareket aşınması, Vibrasyonun sebep olduğu korozyon aşınması, Pitting (Oluklanma aşınması) vb gibi ciddi hasarlanmalar meydana gelebilmektedir.

Özellikle, Rodaj (yeni üretilmiş makine parçalarının birbirine alışmas alıştırılması) esnasında, Soğuk kalkış (çalışma sonunda durdurulan makine sisteminin belli bir süre sonunda tekrar çalıştırılması) esnasında,Vibrasyonlu çalışma ( yüksek frekansta çalışma) esnasında,Yüksek ısı ya da yağ kaçması ile meydana gelen yağsız kalma durumlarında, Çok yüksek yük, düşük ya da orta hızlı çalışan sistemlerde yağ filmi ile yüzeyleri birbirinden verimli bir şekilde ayırarak sürtünme katsayısını düşürebilmek ve hasarlanmaları engelleyebilmek pek de olası değildir.Bu durumda, AFC (Solid Film Kaplama) teknolojisi söz konusu sistemlerde mükemmel sonuçlar ortaya koymaktadır.

AFC endüstriyel kaplama uygulamaları “Kuru Film – solid film Yağlama” ilkesine dayanarak yüzeyler üzerinde sürtünme katsayısı çok düşük ancak yük dayanımları mükemmel olan çok ince film tabakaları (5-15mikron) meydana getirerek, parça yüzeylerini hem aşınmaya, hem ısının kötü etkilerine, hem korozyona, hem agresif kimyasallara, hem de radyasyon gibi etkilere karşı koruyarak sistemin çok uzun süreler sorunsuz hizmet vermesi için tüm istenen şartları sunar. Aktif katı yağlayıcı malzemeler, karşılıklı hareket esnasında yüzey temasını tamamen engellediğinden ve sürtünmeyi minimize ettiğinden karşılıklı yüzeylerden parça kaybını da neredeyse yok eder. Bu durum aşağıdaki şekilde açıkça ortaya konulmuştur.

 

X